گروه محصولات
خبرخوان

اخبار

سروش صحت تجربیاتش را از برخوردهای مختلفی که با رانندگان و مسافران تاکسی داشته، در کتاب تاکسی سواری در قالب 121 داستانک نگاشته است. این داستان‌ها ازآنجاکه شخصیت‌های بسیار متنوعی را در بر می‌گیرند و بر اساس واقعیت پی‌ریزی شده‌اند.
كتاب چه اتفاقي برايت افتاده اثر اپرا وينفري و دكتر بروس دي. پِري
كتاب آدري هپبورن يك روح زيبا اثر شان هپبورن فرر
كتاب هنر به روايت مدرسه دو باتن اثر آلن دو باتن
كتاب نظام اخلاق عرفي اثر گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
كتاب دزد تابستان اثر ترومن كاپوتي نشر قطره
كتاب قهرمان زندگي‌ات باش اثر رابين شارما
كتاب اين منم سفري از درماندگي به التيام
كتاب ويل اثر ويل اسميت و مارك منسن
كتاب خوك كريسمس اثر جي. كي. رولينگ از نشر تنديس