تخته نرد چوبي بزرگ گردو طرح ستاره با مهره و تاس كد 1368

حراج!